ZORAN SRDIĆ JANEŽIČ – SOUS LES PAVÉS, LA PLAGE!

Sous les pavés, la plage! 20. junija, je enodnevna razstava, ki se odraža na temo svobode izražanja z risbami, fotografijami, notami in zbirko ulic. Predstava z različnimi mediji razkriva vzdušje socialnih napetosti.
Tlakovci so urbani element, ki pokriva mestno nadstropje. V uličnem boju postanejo orožje. Kot gradbeni material in simbol revolucije in družbenih sprememb so tlakovci kamen pokopan in poetičen element.

/

Sous les pavés, la plage! June 20, is a one-day exhibition reflecting on the theme of freedom of expression through drawings, photographs, notes and a collection of streets. The show with various media reveals an atmosphere of social tension.
Paving is an urban element that covers the city floor. They become weapons in the street fight. As a building material and a symbol of revolution and social change, paving stones are a buried and poetic element.